"עוזי אהרון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6695 עמוד 6 מתאריך 17/11/2013

  ... 3,209 עוזי אהרון למען שס תושבי אור יהודה ל נצ פ שס (2) רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק: טור ב' טור א' טב ל אי פ ח ...

 2. גיליון 6091 עמוד 11 מתאריך 30/05/2010

  ... מלפפון עו"ד עוזי אהרון; 71 נחום יעקב; STT12(SS506) סורגום אפי גוטמן; בורו סלק אדום יובל דוידוביץ; טופ-סטאר עירית (צ'יבס) חנניה בנימינוב; BHN-540 עגבניה ננה חן; אלפידה ליאת שוחט ...

 3. גיליון 5874 עמוד 11 מתאריך 03/12/2008

  ... 9 2,333 עוזי אהרון מינוך חרבים רווחה , שס 10 ו, מספר המנדטים שבהס זכודה כל ארזת מרשימות המועמדים : א ות/ י ו ת__דנינוי_____ מספר המנדטים 1 ליאת שוחט מנועה "»ור תדש־, בראשות . אי 1 1 אני מאור - יהודה . זך ...

 4. גיליון 5874 עמוד 12 מתאריך 03/12/2008

  ... מרנסימה פ 1* נוטמן אפרים צבי רמימוז ג ו וה סבי ון 2. דוידוביץ יובל מרשימת 10 ט 1 . אתרן מוז י ויצמן עוזי אהרון זזינוך ערכים דזותד, 2. שקד יזזדקאל    3, טאלט שאול נ״נ בממון התשס״ט (20 נובמבר 2006) ילקוט הפרסומים 5874, ו׳ בכסלו התשס״ס, 2008.ג1.נ 632 ...

 5. גיליון 5766 עמוד 6 מתאריך 20/01/2008

  ... עוז אהרון 0685ו0557 הנס דוד 7263ו0220 יעקובי רונן 029570744 אירית קרן 34ו874ו03 קארין ברודי מאירי 439ו02740 מוטי אטל 4858ו0257 נעמי ברכה 050074376 פסח מתתיהו 052770658 עמירם זקס ...

 6. גיליון 5752 עמוד 9 מתאריך 20/12/2007

  ... עוזי אהרון ממלא מקום ראש עיריית אור יהודה י ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 252. 2 י”פ התשס׳׳ח, עמ' 696. הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל”ו-976י נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות(ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל”ו-976 ...