"עוזי פוגלמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6037 עמוד 2 מתאריך 24/12/2009

  ... השופט ניל הנדל - לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופט עוזי פוגלמן - לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופט יצחק עמית - לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופטת נילי ארד - לכהונת סגנית נשיא של בית הדין הארצי לעבודה; השופטת קלרה רג'ינאנו - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז ...

 2. גיליון 5994 עמוד 2 מתאריך 03/09/2009

  ... השופט ניל הנדל - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופט יצחק עמית - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופט עוזי פוגלמן - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט העליון; השופטת נילי ארד - נבחרה לכהונת סגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה. ה' באלול התשס"ט )25 באוגוסט 2009( )חמ 1803—3( יעקב נאמן ...

 3. גיליון 5786 עמוד 2 מתאריך 16/03/2008

  ... מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של עוזי פוגלמן, ת׳׳ז 052772654, שופט בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט העליון, ביום כ׳׳ד באדר ...

 4. גיליון 5760 עמוד 2 מתאריך 09/01/2008

  ... מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של עוזי פוגלמן, ת״ז 052772654, שופט של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט העליון, מיום כ״ג ...

 5. גיליון 5721 עמוד 2 מתאריך 24/09/2007

  ... השופטת דבורה ברלינר השופט ניל הנדל עו׳׳ד שמואל ילינק פרופ' מנחם מאוטנר השופט עוזי פוגלמן השופטת יהודית צור הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984 לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים ...

 6. גיליון 5713 עמוד 2 מתאריך 04/09/2007

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של השופט עוזי פוגלמן, ת׳׳ז 052772654, שופט של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט העליון, מיום י׳׳ט בתשרי ...

 7. גיליון 5667 עמוד 2 מתאריך 21/05/2007

  ... לבית המשפט העליון: השופט יוסף אלון השופטת דבורה ברלינר ד׳׳ר יורם דנציגר, עו׳׳ד השופט דוד חשין עו׳׳ד דליה טל ד׳׳ר שמואל ילינק, עו׳׳ד עו׳׳ד חנן מלצר השופט יהונתן עדיאל השופט עוזי פוגלמן עו׳׳ד אסף פוזנר השופטת יהודית צור ד' בסיון התשס׳׳ז(21 במאי 2007) (חמ 1803—3) דניאל פרידמן שר המשפטים ...

 8. גיליון 5649 עמוד 2 מתאריך 15/04/2007

  ... מינוי שופט לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את עוזי פוגלמן, ת׳׳ז 052772654, שופט של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט העליון, מיום י׳׳ג בניסן ...