"עוז אלדד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6815 עמוד 34 מתאריך 09/06/2014

    ... צדוק יובב אליו־ עו״ד עוז אלדד 50.00%) רגיל י9/0 215/0 4280-00-07 4542 נוקדים 78,ישוב נוקדים 57792616 צדוק יואב ^א/ויהו בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, רח' לנפי נשרים 15, בנין התאומים, ירושלים ילקוט הפרסומים 6814, י' בסיוון התשע׳׳ד, 8.6.2014 5966 ...

  2. גיליון 6519 עמוד 98 מתאריך 27/12/2012

    ... עו״ד עוז אלדד רגיל %וו.3 9ו/2ו/3ו 2ו-וו-34י3 4442 רק רב י עקיבא 4, י רושלים 433490 ידיד דוד בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, רח' כנפי נשרים 15, בנין התאומים, ירושלים מחוז תל אביב הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון פרט י הנאמן אחוז ...

  3. גיליון 6185 עמוד 8 מתאריך 06/01/2011

    ... בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת שלמה פלס סוכנויות ביטוח בע״מ, ח״פ 51-077173-6. והמבקש: שמעון חדד, ת״ז 027849124, ממושב אשתאול 99775, ע״י ב״כ עו״ד עוז אלדד, מרח' הלל 23, ת״ד 2408, ירושלים 91023, טל' 02-6242725, פקס' 02-6253502, נייד 054-5624456. נמסרת ...