"עומר שלו" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6316 עמוד 2 מתאריך 09/11/2011

    ... 15    . עומר שלו, ת”ז 023717408 - מלמד בארגון ”נתיב” (זהות יהודית לחיילי צה”ל), חבר פעיל בשדה החינוך וחבר בעל ידע וניסיון בתחום החינוך המשלב. תוקף המינוי ל-4 שנים ממועד חתימתו. ח' בתשרי התשע׳׳ב (6 באוקטובר 2011) (חמ 3-4268) גדעון סער _    שר החינוך 1 ס׳׳ח התש׳׳ג, עמ' ...