"עידית כלפה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6676 עמוד 3 מתאריך 20/10/2013

    ... עורכת הדין ליזי פרוינד, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) במחוז המרכז; הרשם יניב בוקר, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום (נוער) במחוז הדרום; הרשמת עידית כלפה, נבחרה לכהונת רשמת בכירה בבתי משפט השלום במחוז הדרום; הרשם נדים מוראני, נבחר לכהונת רשם בכיר בבתי משפט השלום במחוז חיפה ...

  2. גיליון 6638 עמוד 3 מתאריך 31/07/2013

    ... לבתי משפט לנוער מחוז הדרום )1( עו"ד עינת אפרתי    הרשם יניב בוקר עו״ד ויוי אביבה רכניץ בחירת רשמת בית משפט לכהונת רשם־בכיר הרשמת עידית כלפה    הרשם נדים מוראני כ״א באב התשע״ג (28 ביולי 2013) (חמ 3-1803) ציפי לבני שרת המשפטים יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים ...

  3. גיליון 6481 עמוד 2 מתאריך 15/10/2012

    ... לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין עידית כלפה, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום י׳׳ט באלול התשע׳׳ב )6 בספטמבר 2012(. י׳׳ח באלול התשע׳׳ב (5 בספטמבר 2012 ...