"עידית רז וינברגר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6391 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012

    ... מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטת עידית רז-וינברגר, לשמש שופטת נוער עד תום תקופת כהונתה בערכאת בית משפט שלום. ל' בשבט התשע׳׳ב )23 בפברואר 2012 ...

  2. גיליון 6348 עמוד 3 מתאריך 27/12/2011

    ... עורכת הדין עידית רז וינברגר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה; עורכת הדין הילה גורביץ-שינפלד - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; הרשמת אוסילה אבו אסעד - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז הצפון; עורך הדין אהרן האוזרמן - נבחר לכהונת ...

  3. גיליון 6311 עמוד 3 מתאריך 25/10/2011

    ... עו״ד דוד קרטיס עו״ד עמית רוזינס עו״ד עידית רז וינברגר עו"ד עמי שוחט לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה )1( עו״ד הילה גורביץ-שינפלד הרשמת סיגלית גץ-אופיר הרשמת דנה עופר עו״ד נצר סמארה לבתי משפט לתעבורה מחוז חיפה )1( עו"ד מאיר אורניק עו"ד משה באב"ד עו"ד ג'מאל דהאמשה הרשמת דנה עופר ...