"עינת רביד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6858 עמוד 3 מתאריך 17/08/2014

  ... השופטת רונית פינצ'וק אלט השופטת גלית ציגלר השופטת חנה קיציס השופטת עינת רביד השופט אורן שוורץ לבית המשפט המחוזי חיפה (1) השופטת איילת דגן השופט יחי אל ליפשיץ השופטת איריס סורוקר עו׳׳ד יצחק שפר (שפרבר) השופטת אושרי פרוסט השופטת דורית קוברסקי השופטת רחל קרלינסקי השופטת איריס רבינוביץ ...

 2. גיליון 6842 עמוד 3 מתאריך 22/07/2014

  ... ממנה את עינת רביד, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת ערר לפי החוק, במחוז תל אביב. תוקף המינוי לחצי שנה. י׳׳ט בסיוון התשע׳׳ד (17 ביוני 2014) (חמ 3-810-ה1) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1    ס׳׳ח התשכ׳׳ב, עמ' 96. 2    ס׳׳ח התשס׳׳ט, עמ' 157. 3    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90 ...

 3. גיליון 6645 עמוד 2 מתאריך 14/08/2013

  ... אני מאריכה3 את מינויה של עינת רביד, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב בוועדות הערעור לפי החוק, במחוז תל אביב. תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום י״ח באלול התשע״ג (24 באוגוסט 2013). כ״א באב התשע״ג (28 ביולי 2013) (חמ 3-321-ה1) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1    ס״ח התש״י, עמ' 162 ...

 4. גיליון 6645 עמוד 3 מתאריך 14/08/2013

  ... לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]1, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריכה3 את מינויה של עינת רביד, שופטת של ...

 5. גיליון 6638 עמוד 2 מתאריך 31/07/2013

  ... מרדכי פלד השופטת אושרי פרוסט השופטת דורית קוברסקי השופטת חנה קיציס השופטת עינת רביד השופטת ריקי שמולביץ השופט סארי ג׳יוסי השופט ירון לוי השופטת אלה מירז השופטת תמר נאות-פרי השופטת אריקה פריאל עו׳׳ד יצחק שפר (שפרבר) הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-984י ...

 6. גיליון 6140 עמוד 2 מתאריך 07/10/2010

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-11957 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את עינת רביד, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז תל אביב. 1    ס״ח התשי״ז, עמ' 163; התשס״ח, עמ' 81 ...

 7. גיליון 6137 עמוד 4 מתאריך 21/09/2010

  ... 1    ס״ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התשס׳׳ח, עמ' 82. 2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90; התש׳׳ע, עמ' 342. בית המשפט העליון, אני ממנה את עינת רביד, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז תל אביב. תוקף המינוי לשלוש שנים. י׳׳ד באלול התש׳׳ע (24 באוגוסט 2010) (חמ 3-323 ...

 8. גיליון 5836 עמוד 3 מתאריך 31/07/2008

  ... לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ׳׳ב-1962 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ”ב-11962 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את עינת רביד, שופטת בית משפט השלום ...

 9. גיליון 5709 עמוד 4 מתאריך 28/08/2007

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את עינת רביד, ת"ז 57290991, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב נוסף לוועדות ערעורים לפי החוק. תוקף המינוי לשלוש שנים. ב' באלול ...

 10. גיליון 5704 עמוד 4 מתאריך 16/08/2007

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-959ו [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-992ו2, אני ממנה את עינת רביד, ת׳׳ז 57290991, שופטת בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז תל אביב. תוקף המינוי לשלוש שנים. כ׳׳ג בתמוז ...