"עירית וינברג-נוטוביץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6392 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012

  ... השופטת עירית וינברג-נוטוביץ - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי מרכז; עו׳׳ד טל לחיאני שהם - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) מחוז הדרום, החל ביום כ׳׳ח בשבט התשע׳׳ב (21 בפברואר 2012). כ׳׳ח בשבט התשע׳׳ב (21 בפברואר 2012) (חמ 3-60-ה1) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד ...

 2. גיליון 6391 עמוד 2 מתאריך 15/03/2012

  ... עירית וינברג-נוטוביץ דניאל-צבי פיש. ל' בשבט התשע׳׳ב )23 בפברואר 2012( )חמ 686—3( דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688. הודעה על מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ...

 3. גיליון 6240 עמוד 2 מתאריך 24/05/2011

  ... השופטת הדסה אסיף השופטת נאוה בכור השופט מרדכי בן-חיים עו״ד שלומית ברנע-פרגו השופט יחזקאל הראל השופטת עירית וינברג-נוטוביץ השופטת בלהה טולקובסקי השופטת אביגיל כהן השופט ירון לוי השופטת ניצה מימון שעשוע השופטת ריבה ניב רחל-בת ערקובי ״ד, עמ' 218; התשנ״ז, עמ' 342. הרשמת שלומית פומרנץ עו״ד רון ...

 4. גיליון 6192 עמוד 2 מתאריך 25/01/2011

  ... מינוי לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את עירית וינברג-נוטוביץ, שופטת של בית משפט שלום, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי מרכז, מיום כ׳׳ג באדר א' התשע׳׳א )27 ...

 5. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... השופט יונה אטדגי, השופטת ה דסה אסיף, השופט דניאל בארי, השופט מרדכי בן-חיים, השופטת נעה גרוסמן, השופטת עירית וינברג-נוטוביץ. השופטת בלהה טולקובסקי, השופטת אביגיל כהן, השופטת ניצה מימון שעשוע, השופטת ריבה ניב, השופטת רונית פינצ׳וק אלט, השופט מרדכי פלד, השופטת גלית ציגלר, השופט יחזקאל קינר, השופטת ...

 6. גיליון 6030 עמוד 2 מתאריך 07/12/2009

  ... לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: לבית המשפט המחוזי מרכז (3) השופט שמואל בוקובסקי, השופטת עירית וינברג-נוטוביץ, השופטת בלהה טולקובסקי, השופט יחזקאל קינר, עו״ד שלמה שחר ...