"עמוס אלון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6747 עמוד 4 מתאריך 30/01/2014

  ... עמוס אלון, עו״ד, מפרק ברומר לוין סוכנות לביטוח (986ו) בע׳׳מ (ח״פ 51-113205-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.11.2013 ...

 2. גיליון 6604 עמוד 43 מתאריך 04/06/2013

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. עמוס אלון, עו״ד, מפרק אולפני תל אביב (הפקה-ייזום) 996ו בע״מ (ח״פ 51-241205-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי ...

 3. גיליון 6583 עמוד 11 מתאריך 29/04/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. עמוס אלון, עו״ד, מפרק בי.איי.אקס. גלובל (ישראל) בע״מ (ח״פ 51-327014-0) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 5603 עמוד 31 מתאריך 06/12/2006

  ... והמבקשים: יבגני אלטרמן ואנה ארייב, ע״י ב״כ עו״ד עמוס אלון, מרח' מחניים 4, חיפה. נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 28.2.2007 בשעה 9.15. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו ...