"עמית רוזינס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6384 עמוד 2 מתאריך 27/02/2012

  ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים: אוסילה אבו-אסעד נעמן אדריס הילה גורביץ שיינפלד שירי היימן יוסף טורס עמית רוזינס אליה נוס ג'מילה ג'בארין שושנה ליבוביץ ...

 2. גיליון 6348 עמוד 3 מתאריך 27/12/2011

  ... עורך הדין עמית רוזינס - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז חיפה; עורכת הדין עידית רז וינברגר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה; עורכת הדין הילה גורביץ-שינפלד - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; הרשמת אוסילה אבו אסעד - נבחרה לכהונת ...

 3. גיליון 6311 עמוד 3 מתאריך 25/10/2011

  ... עו״ד דוד קרטיס עו״ד עמית רוזינס עו״ד עידית רז וינברגר עו"ד עמי שוחט לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה )1( עו״ד הילה גורביץ-שינפלד הרשמת סיגלית גץ-אופיר הרשמת דנה עופר עו״ד נצר סמארה לבתי משפט לתעבורה מחוז חיפה )1( עו"ד מאיר אורניק עו"ד משה באב"ד עו"ד ג'מאל דהאמשה הרשמת דנה עופר ...

 4. גיליון 6240 עמוד 2 מתאריך 24/05/2011

  ... הרשמת שלומית פומרנץ עו״ד רון בן מיור עו״ד יוסי דלל עו״ד איילת הוך-טל עו״ד אלעד טל הרשמת דנה עופר עו״ד איתן קורנהאוזר עו״ד עמית רוזינס לבתי המשפט לענייני משפחה עו״ד הילה גורביץ-שינפלד הרשמת סיגלית גץ-אופיר עו״ד נצר סמארה עו״ד מרואן טאהא עו״ד הילה גורביץ-שינפלד עו״ד עדי הדר עו״ד יוסי ...

 5. גיליון 5987 עמוד 2 מתאריך 17/08/2009

  ... עו״ד רננה גלפז-מוקדי, עו״ד מנחם ליאב, עו״ד עמית רוזינס, עו״ד קרן אניספלד, עו״ד מיכל נעים-דיבנר, עו״ד אסף זגורי, עו״ד עמי שוחט. לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה (2) הרשם אבישי רובס,    הרשמת שלי אייזנברג, הרשמת יפעת מישורי,    עו״ד אריה נאמן, עו״ד סמארה נצר,    עו״ד אסף זגורי ...