"ענבל קצב-קרן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6201 עמוד 3 מתאריך 20/02/2011

  ... מינוי שופטות נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטות בית משפט השלום במחוז חיפה ששמן מפורט להלן לשמש שופטות נוער: מירב נבון קלמפנר נסרין עדוי ענבל קצב-קרן ...

 2. גיליון 6137 עמוד 2 מתאריך 21/09/2010

  ... עורכת דין אביטל מולד-אדלר - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )נוער( במחוז ירושלים; עורכת דין ענבל קצב-קרן - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז חיפה. החל ביום י״ג באלול התש״ע )23 באוגוסט 2010(. כ' באלול התש״ע )30 באוגוסט 2010( )חמ 3-60( יעקב נאמן _    שר המשפטים ...

 3. גיליון 6137 עמוד 3 מתאריך 21/09/2010

  ... העליון, אני ממנה את שופטי בית משפט השלום הרשומים להלן לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום י׳׳ג באלול התש׳׳ע (23 באוגוסט 2010): אסף זגורי; ענבל קצב-קרן. י׳׳ג באלול התש׳׳ע (23 באוגוסט 2010) (חמ 3-60) יעקב נאמן שר המשפטים מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות לפי חוק בתי המשפט [נוסח ...

 4. גיליון 6107 עמוד 3 מתאריך 14/07/2010

  ... עו׳׳ד ענבל קצב-קרן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; עו׳׳ד אביטל מולד-אדלר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום (נוער) במחוז ירושלים; עו׳׳ד עמית כהן - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז הדרום. י' בתמוז התש׳׳ע (22 ביוני 2010) (חמ 3-1803) יעקב ...

 5. גיליון 6087 עמוד 3 מתאריך 16/05/2010

  ... לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה (2) עו״ד ענבל קצב-קרן הרשמת אליה נוס לבתי משפט השלום (נוער) מחוז ירושלים (1) עו״ד אביטל מולד-אדלר עו״ד רבקה גלט הודעה זו באה להוסיף על פרסומים קודמים2. כ׳׳ח באייר התש׳׳ע (12 במאי 2010) (חמ 3-1803) יעקב נאמן ...