"ערן שילה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6796 עמוד 3 מתאריך 04/05/2014

  ... אפרת פינק דניאל קירס מחמוד שדאפנה ערן שילה ליאת שמיר הירש גיא שני 2014) אשר גרוניס נשיא בית המשפט העליון מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שרת המשפטים, אני ...

 2. גיליון 6739 עמוד 2 מתאריך 20/01/2014

  ... 21)    הרשם כאמל אבו קאעוד, לכהונת שופט בית דין אזורי לעבודה; (22)    הרשם ערן שילה, לכהונת שופט בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז ירושלים; (23)    עורך הדין עמית יריב, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז תל-אביב-יפו; (24)    הרשמת רגד זועבי, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הצפון ...

 3. גיליון 6724 עמוד 2 מתאריך 31/12/2013

  ... בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה: עפרה גיא מחמוד שדאפנה פאני גילת כהן ורד ריקנטי-רוסהר סיגלית אופק ערן שילה ט׳׳ז בטבת התשע׳׳ד (19 בדצמבר 2013) (חמ 3-2226) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393; התשס׳׳ז, עמ' 352. מינוי רשמת בכירה ...

 4. גיליון 6481 עמוד 2 מתאריך 15/10/2012

  ... לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין ערן שילה, לרשם של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, החל ביום ט׳׳ז בחשוון התשע׳׳ג )1 בנובמבר 2012(. י׳׳ח באלול התשע׳׳ב (5 בספטמבר 2012 ...