"ערפאת טאהא" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6334 עמוד 2 מתאריך 05/12/2011

  ... השופט אחסאן כנעאן השופט אבישי זבולון השופט סאאב דבור השופטת נבילה דלה מוסא השופט ערפאת טאהא השופט חנא סבאג השופט סוהייל יוסף השופטת שאדן נאשף אבו-אחמד השופטת תמר ניסים שי השופטת רים נדאף. תוקף המינויים לשנתיים. י”א בחשוון התשע׳׳ב (8 בנובמבר 2011) (חמ 3-101-ה2) יעקב נאמן _    שר ...

 2. גיליון 6251 עמוד 3 מתאריך 16/06/2011

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ׳׳ב-1962י (להלן - החוק), בכפוף לסעיף 76 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס׳׳ט-22009, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-31992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט ערפאת טאהא ...

 3. גיליון 5763 עמוד 2 מתאריך 15/01/2008

  ... אחסאן כנעאן, ת׳׳ז 028313575; ערפאת טאהא, ת׳׳ז 027568039; תמר נסים-שי, ת׳׳ז 022339139. ט׳׳ז בטבת התשס׳׳ח (25 בדצמבר 2007) (חמ 2-666) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393. מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי ...

 4. גיליון 5748 עמוד 2 מתאריך 12/12/2007

  ... עו׳׳ד ערפאת טאהא, ת׳׳ז 027568039, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון; הרשמת נסרין בשארה-כרייני, ת׳׳ז 028160828, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (משפחה) מחוז הצפון; הרשמת סבין כהן, ת׳׳ז 028119675, לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הדרום; עו׳׳ד אחסאן כנעאן, ת׳׳ז 028313575, לכהונת שופט בתי משפט ...

 5. גיליון 5744 עמוד 3 מתאריך 27/11/2007

  ... עו׳׳ד ערפאת טאהא - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון. עו׳׳ד אחסאן כנעאן - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז הצפון. הרשמת תמר נסים-שי - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הצפון. הרשמת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (תעבורה) מחוז הצפון ...

 6. גיליון 5716 עמוד 2 מתאריך 11/09/2007

  ... עו״ד ערפאת טאהא    עו״ד שלמה בנג'ו עו״ד כנעאן אחסאן    עו״ד אלכסנדר טנדלר הרשמת נסרין בשארה-כרייני הרשמת תמר נסים-שי הרשמת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי לבתי משפט לתעבורה מחוז הצפון (1) הרשמת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי הרשם ריאד קודסי עו״ד נעמן אדריס לבית הדין האזורי לעבודה חיפה ...

 7. גיליון 5626 עמוד 2 מתאריך 06/02/2007

  ... עו׳׳ד ערפאת טאהא הרשם ריאד קודסי הרשמת בשארה-כריני נסרין עו״ד נעמן אדריס הרשמת אילונה לינדנשטראוס אריאלי עו״ד שלמה בנג׳ו לבתי משפט לתעבורה מחוז הצפון(1): הרשמת בשארה-כריני נסרין הרשמת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי שופטי תעבורה לבתי משפט השלום מחוז חיפה(3 ...