"צבי בן חיים" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6240 עמוד 10 מתאריך 24/05/2011

    ... את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 17.00 ביום 1.6.2011. צבי בן חיים, עו״ד בא כוח המבקשת בבית המשפט המחוזי בנצרת פר״ק 16930-02-11 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ת.ק.ש. אלפיים (1997) בע״מ ...

  2. גיליון 6178 עמוד 36 מתאריך 23/12/2010

    ... לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. צבי בן חיים, עו״ד בא כוח המבקשת בבית המשפט המחוזי בנצרת פר׳׳ק 37665-11-10 בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ד. אסעד לשיווק בע״מ, ח״פ 51-383175-0, ת״ד 221, טורעאן 16950 ...