"צבי ויצמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6681 עמוד 2 מתאריך 24/10/2013

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10^)3) ו־10{ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את צבי ויצמן, שופט של בית משפט שלום רשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי מחוז מרכז, מיום כ׳׳ח בכסלו התשע׳׳ד )1 בדצמבר 2013) עד יום ח' בכסלו ...

  2. גיליון 6638 עמוד 2 מתאריך 31/07/2013

    ... 2( מרכז )2( השופט דניאל בארי השופטת מיכל ברק-נבו השופטת שירלי דקל-נוה השופט צבי ויצמן השופטת בלהה טולקובסקי השופטת ארנה לוי השופטת איריס לושי-עבודי השופטת אירית מני-גור השופטת אסתר נחליאלי חיאט השופטת איריס סורוקר השופט אבי פורג השופט מרדכי פלד השופטת אושרי פרוסט השופטת דורית קוברסקי השופטת חנה ...