"צוריאל לרנר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6381 עמוד 2 מתאריך 16/02/2012

    ... איריס אסל צוריאל לרנר עדי אייזדרופר סיגל אלבו בן שלו. מרים יפעתי (חלאוי) יפעת אונגר ביטון ג' בשבט התשע׳׳ב (27 בינואר 2012) (חמ 3-64) יעקב נאמן שר המשפטים י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928. 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198 ...

  2. גיליון 6129 עמוד 2 מתאריך 24/08/2010

    ... לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את צוריאל לרנר, רשם של בית משפט שלום לרשם של בתי משפט לענייני משפחה במחוז המרכז, החל ביום כ׳׳ב באלול התש׳׳ע (י בספטמבר 2010). ח' באב התש׳׳ע (19 ביולי 2010 ...

  3. גיליון 5466 עמוד 2 מתאריך 05/12/2005

    ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק האמור, ובאישור שרת המשפטים, מיניתי את עורך דין צוריאל לרנר, ת׳׳ז 023913445, לרשם/ראש הוצל׳׳פ של בתי משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום כ׳׳א באלול ...