"צחי דקל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6696 עמוד 40 מתאריך 17/11/2013

    ... 659 יש עתיד ביקנעם בראשות צחי דקל פה 2 1,393 יקנעם הצעירה צ 0 195 התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה שס (2) רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה, לפי סעיף 45 לחוק: טור א'    טור ב' ...

  2. גיליון 5893 עמוד 14 מתאריך 04/01/2009

    ... דן 3 עתיד בראשות עמירם ארמו קרובי . כן 4 יוקנעם פלוס בראשות דומן פרס . ל 5 אלטרנטיבה בראשות יורי מגנר . מ . 6 צדק חברתי בראשות צחי דקל . צח ד . ואלו הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות: 1    . אס עם ל ...

  3. גיליון 5893 עמוד 15 מתאריך 04/01/2009

    ... 6 . מ 2 צדק חברתי בראשות צחי דקל ד . צח חברי מועצה מכל רשימה ורשימה: שנבחר ו ז. שמות האנשים יקנעם שבלב בראשות סימון אלפסי מרשימת אס שמואל אורי 2. פדידה בן שיטרית לאה 3. 1. אלפסי סימון 4 ...