"ציון קאפח" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6137 עמוד 2 מתאריך 21/09/2010

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, את -השופט דב מגד - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע; השופט ציון קאפח - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב ...

 2. גיליון 6107 עמוד 3 מתאריך 14/07/2010

  ... ועדת הבחירה מיום ו' בתמוז התש׳׳ע (18 ביוני 2010), החליטה לבחור בה׳׳ה לכהונת שופטים: השופט ציון קאפח - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי תל אביב; השופט דב מגד - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי באר שבע; השופט שלמה פרידלנדר - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי באר שבע ...

 3. גיליון 5855 עמוד 2 מתאריך 06/10/2008

  ... השופט איתן אורנשטיין השופטת הדסה אסיף עו׳׳ד שמואל בורנשטיין השופט צבי אורי דותן השופטת חיותה כוחן השופט חנוך פדר השופטת דורית קוברסקי השופט ציון קאפח השופטת שושנה אלמגור השופט דניאל בארי השופט אליהו בכר השופטת זיוה הרמן-הדסי השופטת רונית פינצ׳וק אלט השופט יעקב שינמן השופטת נאורה בכור השופט ירון לוי ...

 4. גיליון 5760 עמוד 2 מתאריך 09/01/2008

  ... השופט שמואל לנדמן, השופטת רות לורך , השופט חנוך פדר, השופט שאול מנהיים, השופטת דורית קוברסקי, השופטת ורדה פלאוט, השופטת גיליה רביד, השופט אברהםקסירר, השופט ציון קאפח. עו״ד רחל תורן לבית המשפט המחוזי מרכז(3) השופט רמי אמיר ...