"צילה צפת" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6359 עמוד 2 מתאריך 11/01/2012

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963' (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את שופטי בית המשפט המחוזי, מגן אלטוביה וצילה צפת, ליושבי ראש ועדות ערר במחוז תל אביב, החל ביום ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012). תוקף המינוי ל-3 שנים ...

 2. גיליון 5735 עמוד 2 מתאריך 08/11/2007

  ... השופט ניל הנדל, ת׳׳ז 15538507 השופטת רויטל כץ, ת׳׳ז 54303474 השופטת שרה דברת, ת׳׳ז 65835704 השופטת חנה סלוטקי, ת׳׳ז 707678 השופטת ורדה מרוז, ת׳׳ז 5005314 השופט יורם צלקובניק, ת׳׳ז 30531875 השופטת צילה צפת, ת׳׳ז 51348837 השופטת דפנה אבניאלי, ת׳׳ז 52262953. תוקף המינוי עד לתום תקופת כהונתם של השופטים ...

 3. גיליון 5490 עמוד 2 מתאריך 05/02/2006

  ... בנימין ארבל    צילה צפת יהודית שבח אברהם יעקב נעם סולברג ט׳׳ו בטבת התשס׳׳ו(5ו בינואר 2006) (חמ 3-60) ציפי לבני _    שרת המשפטים ו ס׳׳ח התשמ״ד, עמ' 98ו. 2 ס״ח התשמ״ד, עמ' 78. הודעה על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 ...

 4. גיליון 5471 עמוד 2 מתאריך 20/12/2005

  ... לבית המשפט המחוזי בתל אביב: השופטת רות שרון לבהר השופטת יהודית שבח לבית המשפט המחוזי בירושלים: השופט נועם סולברג השופט יורם נועם לבית המשפט המחוזי בבאר שבע: השופט אברהם יעקב השופטת צילה צפת עו׳׳ד יורם צלקובניק י ק”ת התשמ”ד, עמ' 2370. ילקוט הפרסומים 5471, י”ט בכסלו התשס׳׳ו, 20.12.2005 912 ...

 5. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... השופטת דליה גנות    השופט יהושע גייפמן השופטת רות שרון לבהר    השופט מאיר יפרח השופט גרשון גרמן    השופט גלעד נויטל השופטת חיותה כוחן    השופטת צילה צפת השופטת שושנה אלמגור    השופט שאול שוחט השופט דוד שמאי גלדשטיין השופט יצחק יצחק השופטת זיוה הרמן הדסי    השופטת יהודית שבח ...