"צלה קינן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6804 עמוד 2 מתאריך 19/05/2014

    ... בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984וי, אני מודיעה על גמר כהונתה של צלה קינן, שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, ביום כ׳׳א בכסלו התשע׳׳ד (24 בנובמבר 3ו20) עקב פרישתה לגמלאות. ח' בטבת התשע׳׳ד (וו בדצמבר 3ו20) (חמ 3-60-ה2) ציפי לבני _    שרת המשפטים י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 98ו ...

  2. גיליון 5613 עמוד 2 מתאריך 07/01/2007

    ... מינוי סגן נשיא לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריכה בזה את מינויה של השופטת צלה קינן, ת׳׳ז 000622837, לסגנית נשיא לעניני משפחה של בתי המשפט במחוז חיפה, לתקופה של שנה, מיום י”א ...

  3. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

    ... השופט מנחם רניאל    השופטת צלה קינן לבית המשפט המחוזי בנצרת(1) השופט בנימין ארבל    השופט יוסף בן-חמו השופטת דינה מויאל    השופטת דיאנה סלע השופט שכיב סרחאן לבית המשפט המחוזי בתל אביב(2-1) השופטת דפנה אבניאלי    השופט חנוך פדר השופטת דליה גנות    השופט יהושע גייפמן ...