"קרן אשר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6090 עמוד 4 מתאריך 25/05/2010

  ... תקנות פרטי תשקיף” - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש”ע-22009; ”תשקיף חדש” - תשקיף של קרן חדשה; ”תשקיף חוזר של מנהל קרן” - חלק ב' של תשקיף שמפרסם מנהל קרן אשר בניהולו קרן אחת לפחות; ”תשקיף חוזר של קרן” - חלק א' של תשקיף שמפרסם מנהל קרן בעבור קרן שאינה קרן חדשה ...

 2. גיליון 5826 עמוד 24 מתאריך 30/06/2008

  ... 14/02/2008 כמאל כמאל קרן אשר 29/11/2001 קרן ישראל מרגלית שושנה 28/11/1986 ליפה צפורה אנגלנדר סופי-שושנה 08/07/2007 מגל רייזל קומה ינקו 09/08/1980 קוטר חנטה אנוסה קוטר ינקו 31/12/1984 קוטר חיים מרקו ...

 3. גיליון 5786 עמוד 6 מתאריך 16/03/2008

  ... א)    קרן הפנסיה לפועלי הבניין תקבל על עצמה את האחריות המלאה כלפי עמיתים לשעבר של הקרן אשר היו זכאים לקבלת כספים מהקרן ולא קיבלו אותם, ולא תהיה לקרן הפנסיה כל טענה בדבר התיישנות תביעות אלה; (ב)    קרן הפנסיה לפועלי הבנין תממן פעולות סבירות לאיתור זכאים לתשלומים מהקרן בהיקף כולל שלא יפחת מ-0.25 ...

 4. גיליון 5696 עמוד 9 מתאריך 30/07/2007

  ... קרן אשר חוקר פרטי שד' הנשיא 37, חיפה 34643 רוט יהודה חוקר פרטי הבעל שם טוב 41/4, חיפה רוטבוים מרדכי חוקר פרטי לסקוב 9א', רמת גולדה, חיפה רוטמן גבי משרד לחקירות פרטיות רופין 46, כפר סבא 44209 רונן יואל חוקר פרטי ...