"קרן מאיר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6660 עמוד 23 מתאריך 16/09/2013

    ... ירושות 1/180420    רוזנשטין חנה 1/180421    גבאי רינה סגולה 1/100422    לוגסי אברהם /1/18002    קרן מאיר /1/18042    נסים שושנה 1/120025    גורגי אסתר 1/100425    וזבה יהושע 1/102424    סוזל שרל 1/180420    הירש נועם יהושע 1/100822    חסון אסתר ...

  2. גיליון 6037 עמוד 9 מתאריך 24/12/2009

    ... פש״ר 3074/09 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת קרן מאיר בע״מ. והמבקשים: 1. חיים ויקטור זוילי. 2. שלומית )סוליקה( מזרחי, ע״י ב״כ עו״ד דליה אפרת-לוי ו/או עופר קצנשטיין, מבית דרום אפריקה, רח׳ מנחם בגין 12, רמת גן 52521, טל׳ 03-6130081, פקס׳ 03-6130089. 1113 ...

  3. גיליון 5708 עמוד 6 מתאריך 23/08/2007

    ... 12/06/2007 הברזל 2א' תל אביב ניסקו פרויקטים אלקטרוניקה ותקשורת (1990) בע״מ NISKO PROJECTS ELECTRONICS AND COMMUNICATION 1990) LTD) מ.תאגיד.:511521296 ק.נ.ל - קרן נדל״ן בפולין שותפות מוגבלת 55-022388-7 12/06/2007 זלמן שניאור 7/14 ראמה קרן מאיר ת.ז.: 09047267 ...