"רביע מקלדה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5655 עמוד 6 מתאריך 26/04/2007

    ... השם הרישיון י״ד באדר התשס״ז (4 במרס 2007) 026169144 רביע מקלדה 1252 י״ד באדר התשס״ז (4 במרס 2007) 040081036 עאמר סרוג'י 1253 י״ד באדר התשס״ז (4 במרס 2007) 025914748 מוחמד ח'טיב 1254 י״ד באדר התשס״ז (4 במרס 2007 ...