"רבקה איזנברג" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6137 עמוד 2 מתאריך 21/09/2010

  ... הרשם אבי שליו - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב; עורכת דין אופירה דגן-טוכמכר - לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב; הרשמת רבקה איזנברג - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז הצפון; הרשמת מירב קלמפנר-נבון - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה ...

 2. גיליון 6107 עמוד 3 מתאריך 14/07/2010

  ... הרשמת רבקה איזנברג - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז הצפון; הרשמת מירב קלמפנר-נבון - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה; ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870. עו׳׳ד אסף זגורי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; עו׳׳ד ענבל קצב-קרן - נבחרה לכהונת ...

 3. גיליון 6087 עמוד 3 מתאריך 16/05/2010

  ... ד איריס שמואלי עו עו״ד אורית וינשטיין ד מיכל רוזן עוזר עו עו״ד עדנה יוסף-קוזין לבתי משפט השלום מחוז הצפון (1) ד אלעד טל עו הרשמת רבקה איזנברג ׳ד ניר מישורי לב-טוב עו הרשם נע מן אדריס עו״ד אורי גולדקורן ...

 4. גיליון 5763 עמוד 2 מתאריך 15/01/2008

  ... מינוי רשמת לבית המשפט לענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רבקה איזנברג, ת׳׳ז 028138543, לרשמת של בתי משפט לענייני משפחה במחוז הצפון, החל ביום י”א בטבת התשס׳׳ח(20 ...

 5. גיליון 5746 עמוד 3 מתאריך 05/12/2007

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עו׳׳ד רבקה איזנברג, ת׳׳ז 028138543, לרשמת/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז הצפון, החל ביום ה' בכסלו התשס׳׳ח (15 בנובמבר 2007). ג' בכסלו התשס׳׳ח (13 בנובמבר 2007) (חמ 64—3) דורית ...