"רבקה ארד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6448 עמוד 2 מתאריך 22/07/2012

  ... הרשמת רבקה ארד - לכהונת רשמת בכירה. החל ביום י' בסיוון התשע׳׳ב (31 במאי 2012) י׳׳ד בסיוון התשע׳׳ב )4 ביוני 2012( (חמ 3-60-ה1) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78. הודעה על גמר כהונתו של שופט לפי חוק בתי המשפט [נוסח ...

 2. גיליון 6414 עמוד 2 מתאריך 14/05/2012

  ... הרשמת ורדה שוורץ - נבחרה לכהונת רשמת בכירה; הרשמת רבקה ארד - נבחרה לכהונת רשמת בכירה; הרשמת עפרה גיא - נבחרה לכהונת רשמת בכירה; הרשם יניב בוקר - נבחר לכהונת רשם בכיר; רשם הוצאה לפועל ניר נחשון - נבחר לכהונת רשם בכיר; רשם הוצאה לפועל משה הולצמן - נבחר לכהונת רשם בכיר; רשמת הוצאה לפועל מאיה אב-גנים ...

 3. גיליון 6395 עמוד 2 מתאריך 20/03/2012

  ... עו״ד ליאור ברינגר    עו״ד איתי רגב רשמים בכירים הרשמת ורדה שוורץ    הרשם יניב בוקר הרשמת רבקה ארד    רשם הוצל״פ ניר נחשון הרשמת עפרה גיא    רשם הוצל״פ משה הולצמן רשמת הוצל״פ מאיה אב-גנים ויינשטיין כ״ה באדר התשע״ב (19 במרס 2012) (חמ 1803—3) יעקב נאמן _    שר המשפטים ...

 4. גיליון 5679 עמוד 5 מתאריך 12/06/2007

  ... מינוי רשמת לבית המשפט לעניני משפחה לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-1955י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רבקה ארד, ת׳׳ז 0037599776, לרשמת של בתי משפט לעניני משפחה במחוז המרכז, החל ביום ט׳׳ו בניסן התשס׳׳ז(1 ביוני 2007 ...