"רבקה פוקס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6739 עמוד 3 מתאריך 20/01/2014

  ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-11971, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על בטינה טאובר ורבקה פוקס לשמש שופטות נוער עד תום תקופת כהונתן בערכאת בית משפט מחוזי. כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014) (חמ 3-686-ה1 ...

 2. גיליון 6322 עמוד 2 מתאריך 17/11/2011

  ... השופטת רבקה פוקס, לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה; השופט אלי בכר, לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב; השופט אלון אינפלד, לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע; השופט עאטף עיילבוני, לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בנצרת; עורך הדין אורן שגב, לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה ...

 3. גיליון 6272 עמוד 3 מתאריך 28/07/2011

  ... לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים: השופטת לאה גליקסמן כוכבי, נבחרה לכהונת שופטת בית הדין הארצי לעבודה; השופט עאטף עיילבוני, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי נצרת; השופטת רבקה פוקס, נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי חיפה; השופט אלי בכר, נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי תל אביב ...

 4. גיליון 6240 עמוד 2 מתאריך 24/05/2011

  ... השופט יעקב וגנר השופט רבקה פוקס השופטת ישראלה קראי גירון-גרינבוים לבתי משפט השלום מחוז חיפה )0-1( לבית המשפט המחוזי תל-אביב השופטת ת מר אברהמי השופט דניאל בארי השופט אלי בכר השופט חגי ברנר השופטת נעה גרוסמן השופטת חדוה וינבאום וולצקי השופטת שלומית יעקובוביץ השופט יצחק יצחק השופטת ארנה ...

 5. גיליון 6022 עמוד 3 מתאריך 16/11/2009

  ... 1)    כמאל סעב חני הורוביץ רון סוקול מנחם רניאל עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה; (2)    רבקה פוקס, עד יום כ"ז בחשוון התשע"ד (31 באוקטובר 2013). י״ח בחשוון התש״ע (5 בנובמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש נשיאת בית המשפט העליון 1 ס״ח התשל״א, עמ' 134. מינוי שופטי נוער ...

 6. גיליון 6017 עמוד 2 מתאריך 04/11/2009

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רבקה פוקס, ת"ז 054852769, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי בחיפה ...

 7. גיליון 6017 עמוד 3 מתאריך 04/11/2009

  ... מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רבקה פוקס, ת״ז 054852769, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי בחיפה, החל ביום י"ד בחשוון התש"ע (1 בנובמבר 2009). י״ג ...