"רבקה פרידמן פלדמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6365 עמוד 2 מתאריך 23/01/2012

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-י97י', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים המופיעים מטה, שופטים של בית המשפט המחוזי בירושלים, לשמש כשופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה: השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, ת׳׳ז 55041677; השופט רם וינוגרד, ת׳׳ז 69577419 ...

 2. גיליון 6348 עמוד 3 מתאריך 27/12/2011

  ... השופט נסר אבו טהה - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי באר שבע; השופטת רבקה פרידמן-פלדמן - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי ירושלים; השופט רם וינוגרד - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי ירושלים; עורכת הדין מעיין בן-ארי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב ...

 3. גיליון 6311 עמוד 2 מתאריך 25/10/2011

  ... השופט נסר אבו-טהה השופט אחמד אבו פריחה השופטת דרורה בית-אור השופט אריאל חזק השופט ירון לוי השופטת ריקי שמולביץ לבית המשפט המחוזי ירושלים (2) השופט משה בר-עם השופט רם וינוגרד השופט אברהם טננבוים השופט זכריה ימיני השופטת רבקה פרידמן-פלדמן השופט ראובן שמיע לבתי משפט השלום מחוז תל-אביב )2 ...

 4. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, השופט ראובן שמיע. לבתי משפט השלום מחוז תל הרשמת גלית אוסי-שרעבי, עו׳׳ד פנינה בן-יוסף, עו׳׳ד סיגל דומיניץ-סומך, עו״ד רנה הירש (בסקר), עו״ד יעל טויסטר ישראלי הרשם משה כהן, עו״ד מנחם מזרחי, 1 ק״ת התשמ״ד, עמ' 2370; התשנ״ז, עמ' 342; התשס״ז, עמ' 882. הרשם דן ס ...

 5. גיליון 6001 עמוד 2 מתאריך 29/09/2009

  ... לבית המשפט המחוזי ירושלים )1( השופטת רבקה פרידמן פלדמן. י”א בתשרי התש׳׳ע (29 בספטמבר 2009) (חמ 3-1803) יעקב נאמן _    שר המשפטים י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870; התשנ׳׳ד, עמ' 218; התשנ׳׳ז, עמ' 342. מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 ...