"רויטל באום" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6572 עמוד 2 מתאריך 04/04/2013

  ... מוחמד עלי רקפת סגל מוהר רויטל באום טל פפרני נעה תבור אביגיל זכריה אריאל צימרמן נצר סמארה ורד שביט פינקלשטיי יחזקאל אליהו נחשון פישר תמר ס נונית-פורר מרדכי בורשטין נאוה ג דיש מיכל שרביט שמואל הרבסט ...

 2. גיליון 6424 עמוד 2 מתאריך 04/06/2012

  ... הרשמת רויטל באום - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה; עורכת הדין אורית בן־דור ליבל - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורך הדין נאיל מהנא - לכהונת שופט של בית המשפט לתעבורה במחוז ירושלים; הרשם אלכס אחטר - לכהונת רשם בכיר בבתי משפט השלום במחוז הצפון ...

 3. גיליון 6383 עמוד 2 מתאריך 22/02/2012

  ... השופט מרדכי כדורי - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט השלום במחוז ירושלים; הרשם צבי פרנקל - נבחר לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה באר שבע; עורכת הדין איריס רש - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה חיפה; הרשמת רויטל באום - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה; 1 ...

 4. גיליון 6022 עמוד 2 מתאריך 16/11/2009

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳967-rי', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט שלום רויטל באום, לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז חיפה, החל ביום כ׳׳א בחשוון התש׳׳ע (8 בנובמבר 2009). י׳׳ח בחשוון התש׳׳ע (5 בנובמבר 2009) (חמ 3-1121) יעקב נאמן ...

 5. גיליון 6022 עמוד 4 מתאריך 16/11/2009

  ... 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין רויטל באום, לרשמת של בתי משפט השלום במחוז חיפה, החל ביום כ׳׳א בחשוון התש׳׳ע (8 בנובמבר 2009 ...

 6. גיליון 5696 עמוד 44 מתאריך 30/07/2007

  ... נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של העמותה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.6.2007, הוחלט על פירוק מרצון של העמותה ועל מינויה של עו׳׳ד רויטל באום, שד' מוריה 33, חיפה 34575, למפרקת העמותה. על כל נושי העמותה להגיש למפרק, לפי הכתובת הרשומה לעיל, את תביעותיהם בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו. רויטל ...