"רון אביטל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6783 עמוד 32 מתאריך 09/04/2014

  ... בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, בתיק פש״ר 45908-12-10 שם החייבת: סנדי שרי יוסף, ת״ז 037453347, ע״י עו״ד רון אביטל, מרח' סחרוב 17, ראשון לציון, טל' 03-5019950, פקס' 03-5019960. שם המנהל המיוחד ומענו: עו"ד יריב שי ישינובסקי, מרח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל אביב 67134, טלי 03-7611611, פקס' 03 ...

 2. גיליון 6390 עמוד 53 מתאריך 13/03/2012

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.7.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' ז׳בוטינסקי 51, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רון אביטל, עו״ד, מפרק בילי ונילי בע״מ (ח״פ 51-347195-3 ...

 3. גיליון 6329 עמוד 76 מתאריך 01/12/2011

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 2.10.2011, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רון אביטל, מרח' גולדה מאיר 10, חולון, טל' 03-5019950, למפרק החברה. ילקוט הפרסומים 6329, ה' ...

 4. גיליון 6329 עמוד 77 מתאריך 01/12/2011

  ... 18.00,    אצל אלומי חברה לעבודות אלומיניום בע׳׳מ, ח הגלבוע 14, הרצליה, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רון אביטל, עו״ד, מפרק מעוף עתידים בע״מ (ח׳׳פ 51-325425-0) (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 6309 עמוד 4 מתאריך 11/10/2011

  ... רון אביטל, עו״ד, מפרק אנטוני מהנדסים ויועצים בע״מ (ח״פ 51-336138-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של ...