"רון סולקין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6384 עמוד 2 מתאריך 27/02/2012

  ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים: אלון גביזון עדו כפכפי יובל ליבדרו רון סולקין יואב עטר ארז שני יעקב שקד צחי עוזיאל מעין בן-ארי לשמש שופטי נוער עד תום תקופת ...

 2. גיליון 6322 עמוד 2 מתאריך 17/11/2011

  ... עורך הדין רון סולקין, לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז הדרום; עורך הדין בסאם קנדלפת, לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז הצפון. י׳׳ח באב התשע׳׳א (18 באוגוסט 2011) (חמ 60—3) יעקב נאמן שר המשפטים הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה ...

 3. גיליון 6272 עמוד 3 מתאריך 28/07/2011

  ... עורך הדין רון סולקין, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז דרום; הרשם נעמן אדריס, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז צפון; עורך הדין אורי גולדקורן, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז צפון; עורכת הדין עינב גולומב, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז צפון; 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד ...

 4. גיליון 6240 עמוד 3 מתאריך 24/05/2011

  ... עו״ד פנינה בן-יוסף עו״ד רפאל ימיני עו״ד יובל ליבדרו עו״ד יורם ליכטנשטיין עו״ד רון סולקין לבתי משפט השלום מחוז תל אביב (1-2) הרשמת גלית אוסי-שרעבי עו׳׳ד אפרת אליאס עו׳׳ד יגאל בורוכובסקי עו׳׳ד דניאל בן טולילה עו׳׳ד ליאור ברינגר עו׳׳ד סיגל דומיניץ-סומך עו״ד רנה הירש (בסקר) עו׳׳ד ליאורה ...