"רונית גורביץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6201 עמוד 3 מתאריך 20/02/2011

  ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית משפט השלום במחוז הצפון ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער: רונית גורביץ אסף זגורי רבקה אייזנברג תוקף המינוי עד לתום ...

 2. גיליון 6192 עמוד 2 מתאריך 25/01/2011

  ... עורכת דין רונית גורביץ - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז הצפון; הרשמת אינעאם דחלה שרקאוי - לכהונת שופטת של בתי משפט השלום במחוז הצפון; 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78. עורך דין צחי עוזיאל - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב ...

 3. גיליון 6192 עמוד 3 מתאריך 25/01/2011

  ... יהורם שקד רונית גורביץ רותם עיאש אלון רום שופטים של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ׳׳ג בטבת התשע׳׳א )30 בדצמבר 2010(. כ״ג בטבת התשע״א )30 בדצמבר 2010( )חמ 2666—3( יעקב נאמן שר המשפטים מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי ...

 4. גיליון 6169 עמוד 2 מתאריך 07/12/2010

  ... עו׳׳ד רונית גורביץ - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז הצפון. ח' בכסלו התשע׳׳א )15 בנובמבר 2010( )חמ 3-1803( יעקב נאמן שר המשפטים ויושב ראש הוועדה לבחירת שופטים 1406    ילקוט הפרסומים 6169, ל' בכסלו התשע״א, 7.12.2010 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370 ...

 5. גיליון 6038 עמוד 2 מתאריך 28/12/2009

  ... הרשמת טל אוסטפלד-נאוי לבתי משפט השלום מחוז חיפה (1-0) עו׳׳ד רונית גורביץ. הודעה זו באה להוסיף על הודעה קודמת2. י' בטבת התש׳׳ע (27 בדצמבר 2009) (חמ 3-1803) יעקב נאמן _    שר המשפטים 2 י”פ התשס׳׳ט, עמ' 5124, עמ' 5310 ועמ' 5510; התש׳׳ע, עמ' 50 ועמ' 858. הודעה על אצילת סמכות ...

 6. גיליון 5863 עמוד 2 מתאריך 04/11/2008

  ... רונית גורביץ מתוך רשימת העובדים שהגיש נציב שירות המדינה: אריה גונן משה ארד עדנה יגרמן ראובן בוימל מתוך רשימת הארגונים המייצגים את המספר הגדול ביותר של עובדי המדינה ושל גופים מבוקרים: שניאור חבקין בתיה צדקה בתיה לוי-ברטה אורי אלפרין נתנאל צברי אהובה איתן גאולה שמעיה תוקף המינוי ...