"רונית רוזנפלד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6233 עמוד 3 מתאריך 08/05/2011

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, אני מודיע כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2, מינה נשיא המדינה ביום ל' בסיוון התשס׳׳ח (3 ביולי 2008) את הרשומים מטה כמפורט לצדם: השופטת רונית רוזנפלד - לכהונת שופטת של בית הדין הארצי ...

 2. גיליון 5818 עמוד 2 מתאריך 16/06/2008

  ... השופטת רונית רוזנפלד - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין הארצי לעבודה; הרשמת אילת שומרוני-ברנשטיין - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה; הרשמת רוית זנגי צדיק - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב; עו׳׳ד דניאל גולדברג - נבחר לכהונת שופט של בית הדין האזורי ...

 3. גיליון 5794 עמוד 2 מתאריך 10/04/2008

  ... השופטת רונית רוזנפלד השופט רמי כהן השופטת לאה גליקסמן-כוכבי לבית הדין האזורי לעבודה חיפה(2-1) עו׳׳ד ישראלה זטרמן הרשמת אילת שומרוני-ברנשטיין עו׳׳ד אורן שגב לבית הדין האזורי לעבודה תל אביב(2-1) עו׳׳ד דניאל גולדברג הרשמת דגית ויסמן הרשמת שלי ולך הרשמת רוית זנגי צדיק הרשמת מוניקה מרגלית לבית הדין ...

 4. גיליון 5521 עמוד 70 מתאריך 26/04/2006

  ... רונית רוזנפלד ת.ז: 13218623 יהלומי רוזנפלד ושות' 54-021046-5 01/01/2002 דבורה הנביאה 22 תל אביב זהבי אילן ת.ז: 012037776 אטריום ניהול פרוייקטים 54-021048-1 01/01/2002 נירים 3 תל אביב אטריום פרוייקטים (2001) בע"מ ATRIOM PROJECTS (2001) LTD ...