"רוני אור" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6874 עמוד 65 מתאריך 09/09/2014

  ... רונו ואורי 10: 30 21/03/16 26/07/14 45756-07-14 20080 קרן היסוד 15/5 ,אשדוד 310791454 שמלאשיוילי מאיו 10: 30 21/03/16 26/07/14 45742-07-14 20070 קרן היסוד 15/5 ,אשדוד 25400482 שמלאשוילי תמיר 12: 30 15/03/16 ...

 2. גיליון 6803 עמוד 22 מתאריך 14/05/2014

  ... בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג—1983, ובעניין פירוק חברת רוני אור - שמירה, ניקיון ואבטחה בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-378528-7, מרח' השומרון 7, ת׳׳ד 1012, אבן יהודה 40500, נייד 054-6840933, פקס' 891992—09. והמבקש: ולדימיר סברדלוב, ת׳׳ז 321747958, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אריאל שפירא או עו׳׳ד יצחק עוקשי, מדרך ...

 3. גיליון 6717 עמוד 2 מתאריך 23/12/2013

  ... עורכת הדין שרון מאור - יושבת ראש הוועדה יאיר מדר - חבר דב סבידור - חבר. ט״ו בכסלו התשע״ד (18 בנובמבר 2013) (חמ 3-265-ה1) עמיר ריטוב _    ראש המועצה האזורית לב השרון 1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252. הודעה בדבר מינוי ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו ...

 4. גיליון 6692 עמוד 11 מתאריך 13/11/2013

  ... ובניירות של החברה. רוני אורן, מפרק גוש דן ניהול נכסים בע׳׳מ (ח”פ 51-396405-6) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה 1233 ילקוט הפרסומים 6692, י' בכסלו התשע׳׳ד, 13.11.2013 ...

 5. גיליון 6665 עמוד 19 מתאריך 01/10/2013

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. רון אורן, מפרק פידפיקשן בע׳׳מ (ח״פ 51-488128-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה ...

 6. גיליון 6659 עמוד 34 מתאריך 15/09/2013

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.2.2014, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רונן אור, רו״ח, מפרק נשק הצפון בע״מ (ח״פ 51-163487-5) (בפירוק מרצון ...

 7. גיליון 6642 עמוד 117 מתאריך 12/08/2013

  ... 55-024840-5 08/05/2013 לרון אורי ת .ז. : 054203054 הגשמה מזרח רמת גן 1013-שותפות מוגבלת 55-024840-5 08/05/2013 וגובסקי יעקב משה ת .ז. : 004018990 הגשמה מזרח רמת גן 1013-שותפות מוגבלת 55-024840-5 08/05/2013 בראון יעקב ת .ז ...

 8. גיליון 6642 עמוד 125 מתאריך 12/08/2013

  ... 55-025009-6 19/05/2013 לרון אורי ת .ז. : 054203054 הגשמה רעננה הירוקה פלטינום - שותפות מוגבלת 55-025009-6 12/05/2013 לוי חיים אריה ת.ז. : 309939239 הגשמה רעננה הירוקה פלטינום - שותפות מוגבלת 55-025009-6 19/05/2013 וולף בר ת.ז ...

 9. גיליון 6635 עמוד 41 מתאריך 25/07/2013

  ... שרון אורה פחיבה ימודה 06/00/1902 פחיבה יהודה 22/09/2007 שמואלי נדרה 2 2/00/201 1 בראודה עפר 35/02/2011 חיאוביץ מנחם 05/09/2019 גוחדע1טיין )ג אילן 2 16/02/201 פינגרמן ׳־וסף 9/03/2013 1 סיהו יפייז-יפה 1    01/1 o/m ג1וויצוו־ יוסף 2    3/02/201 1 גריננברג חירון 2 1/201 30/1 קחיינר חנה ...

 10. גיליון 6618 עמוד 108 מתאריך 27/06/2013

  ... 37915 0/0 ,קלנסווה 33412966 ראס איבראהים 09:00 15/12/13 10/06/13 28339-04-13 37807 הולצברג שמחה 7/42,רחובות 25214289 רון אור 00:00 24/11/13 23/05/13 21114-05-13 37754 תל חי 76/7,כפר סבא 50674258 שואשי יהודה ...