"רועי רחמים" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6864 עמוד 40 מתאריך 28/08/2014

  ... 7.10.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' תובל 36, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רועי רחמים, עו״ד, מפרק קבוצת פ.ק.ל בע״מ (ח״פ 51-462968-2) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6801 עמוד 24 מתאריך 13/05/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. רועי רחמים, עו״ד, מפרק ילקוט הפרסומים 6801, י״ג באייר התשע׳׳ד, 4ו3.5.20ו 5522 ...

 3. גיליון 6773 עמוד 32 מתאריך 19/03/2014

  ... 15.5.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' תובל 36, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רועי רחמים, עו״ד, מפרק סטייל משרדי בע׳׳מ (ח״פ 51-158442-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6643 עמוד 8 מתאריך 12/08/2013

  ... הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רועי רחמים, עו׳׳ד, מפרק אליר - ניהול ונכסים בע״מ (ח׳׳פ 51-279428-0) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של ...

 5. גיליון 6629 עמוד 55 מתאריך 17/07/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. רועי רחמים, עו״ד, מפרק יו. אמ. אס. תעשיות תוכנה בע׳׳מ (ח״פ 51-179695-5) (בפירוק מרצון ...

 6. גיליון 6565 עמוד 38 מתאריך 19/03/2013

  ... 4.2013, בשעה 11.00, ברח' מנחם בגין 154, בית קרדן, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רועי רחמים, עו״ד, מפרק טווינסיס בע״מ (ח”פ 51-338241-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 7. גיליון 6546 עמוד 53 מתאריך 12/02/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 1 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. רועי רחמים, עו״ד, מפרק מיגר אחזקות ומערכות מידע בע״מ (ח״פ 51-185499-4) (בפירוק מרצון ...

 8. גיליון 6538 עמוד 24 מתאריך 24/01/2013

  ... 15.00,    במשרדי חברת גול טורס בע׳׳מ, רח' סלינגר 45, קרית שמונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רועי רחמים, עו״ד, מפרק קריספי - חברה לניהול מסעדות ופיצריות בע״מ (ח”פ 51-362212-6) (בפירוק מרצון ...

 9. גיליון 6461 עמוד 28 מתאריך 20/08/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 12.10.2012, בשעה 10.00, ברח' השומר 31, אביחיל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רועי רחמים ...

 10. גיליון 6416 עמוד 48 מתאריך 16/05/2012

  ... ביום 6.7.2012, בשעה 10.00, ברח' ז״בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רועי רחמים, עו״ד, מפרק בנין סירה בע״מ (ח״פ 51-109420-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...