"רותי לוי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5594 עמוד 30 מתאריך 09/11/2006

    ... והמבקשים: איריס אלבז, ת״ז 033784372, ענבל מלול, ת״ז 037484672, רותי לוי, ת״ז 79961868 ואילן גולדין, ת״ז 304276769 (העובדים), ע״י ב״כ עו״ד אביעד אמיתי ו/או איטה דוד, ממשרד עו״ד אביעד, איטח ושות', רח' הארבעה 21, תל אביב 64739, טל' 03-6236130, פקס' 03-6850043. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.9.2006 ...