"רות לורך" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6036 עמוד 2 מתאריך 24/12/2009

  ... אחיקם סטולר;    קלרה רג'יניאנו; רות לורך;    אהרון מקובר. יעקב שיינמן; עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה. (2)    השופטת ורדה פלאוט, עד יום י' בחשוון התשע׳׳ד (14 באוקטובר 2013). ו' בכסלו התש׳׳ע (23 בנובמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון ...

 2. גיליון 5786 עמוד 3 מתאריך 16/03/2008

  ... השופטת רות לורך - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז; הרשם רפי ארניה - לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז המרכז; הרשמת כוכבה לוי - לכהונת שופטת של בתי משפט השלום מחוז תל אביב; הרשמת ענת אלפסי - לכהונת שופטת בתי משפט השלום (משפחה) מחוז הדרום; עורכת הדין הדס גולדקורן - לכהונת שופטת ...

 3. גיליון 5760 עמוד 2 מתאריך 09/01/2008

  ... השופט שמואל לנדמן, השופטת רות לורך , השופט חנוך פדר, השופט שאול מנהיים, השופטת דורית קוברסקי, השופטת ורדה פלאוט, השופטת גיליה רביד, השופט אברהםקסירר, השופט ציון קאפח. עו״ד רחל תורן לבית המשפט המחוזי מרכז(3) השופט רמי אמיר ...

 4. גיליון 5659 עמוד 2 מתאריך 06/05/2007

  ... לבתי המשפט המחוזיים תל אביב והמרכז השופטת רות לורך השופט יהושע גייפמן השופטת שושנה אלמגור השופט רמי אמיר השופטת זיוה הרמן הדסי השופט חנוך פדר השופט יצחק יצחק בתי משפט השלום(עניני משפחה) במחוז חיפה עו׳׳ד שולמית ברסלב    עו׳׳ד ג'בארין ג'מילה עו׳׳ד אריה נאמן    הרשום דאוד מאזן ...

 5. גיליון 5646 עמוד 3 מתאריך 28/03/2007

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויה של השופטת רות לורך, ת׳׳ז 054586292, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז, לתקופה של ארבע שנים נוספות, מיום י׳׳ג בניסן התשס׳׳ז ...

 6. גיליון 5503 עמוד 2 מתאריך 08/03/2006

  ... מינויה של השופטת רות לורך, ת׳׳ז 054586292, להיות סגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז, לתקופה של שנה נוספת, מיום ג' בניסן התשס׳׳ו (1 באפריל 2006) עד יום י”ב בניסן התשס׳׳ז(31 במרס 2007). כ׳׳ד בשבט התשס׳׳ו(22 בפברואר 2006) (חמ 3-60) ציפי לבני שרת המשפטים הודעה על מינוי סגן נשיא ...