"רות רונן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6861 עמוד 2 מתאריך 21/08/2014

  ... ג׳ורג' קרא השופטת רות רונן לנשיא בית המשפט העליון השופטת מרים נאור למשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט אליקים רובינשטיין כ׳׳ד באב התשע׳׳ד (20 באוגוסט 2014) (חמ 3-1803-ה1) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשס׳׳ז, עמ' 882. מינוי סגן נשיא ...

 2. גיליון 6620 עמוד 22 מתאריך 02/07/2013

  ... 933853/1 אלחנן קניאל 09/04/2012 רות שרון קניאל 934736/1 חיה בושרי 05/03/2013 זכריה בושרי 934938/1 דבורה גרשון 30/08/2012 משה גרשון 934961/1 יצחק טחובר 14/01/2013 מנוחה טחובר 934737/1 מרים פיטוסי ...

 3. גיליון 6561 עמוד 45 מתאריך 07/03/2013

  ... 012ה/03/12 פ1לס רות שרון ה 01ה/22/11 חיון פלור ה01ה/1/29ה משולם וודי ה01ה/ה01/1 ביטון רוחמה 003ה/1/01ה אהרוני הלינה ה01ה/5/10ה ינאי אלון ה01ה/04/08 פרידמן קובי יעקב ה01ה/05/11 רבה רחל ה01ה/5/11ה שכטמן שרגא ה01ה/8/10ה דרור לוי-עקיבא ה01ה/6/09ה שושני מרים ה01ה/5/09ה ארז ציונה ה01ה/03/11 שני איריס ...

 4. גיליון 6210 עמוד 4 מתאריך 09/03/2011

  ... 121 nno 08/21/1990 האנטר רות רוניה פיקס פלורנס 1 21 30395 18/12/2010 לוגסי יהודה לוגסי אסתר 8 06/12/201 בוטון תאר רוטפלד מיכאל 121 mu 21/04/2000 רוכנאי ציון רוכנאי שמעון 121 mu 0 22/09/201 כורש יפה כורש תיים ...

 5. גיליון 6177 עמוד 35 מתאריך 21/12/2010

  ... 0 7/08/201 1 קרשנר רות שרון קרשנר בנימין 1/1 38520 28/05/2001 דרור רחל פלד חיים 01ו1/138 18/02/2004 חטמוב ליובוב איסקוב יפה 1/1 38522 0 03/09/201 אריאלי פנינה אריאלי )סטוצ אלימלך 1/1 38523 0 20/08/201 שמחי מיריללה ...

 6. גיליון 6172 עמוד 2 מתאריך 14/12/2010

  ... רות רונן. תוקף המינוי החל ביום ח' בטבת התשע׳׳א (15 בדצמבר 2010). ב' בטבת התשע׳׳א (9 בדצמבר 2010) (חמ 3-60 ה1-1) יעקב נאמן _    שר המשפטים י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התש׳׳ע, עמ' 612. מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 בתוקף ...

 7. גיליון 5568 עמוד 4 מתאריך 23/08/2006

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-י97י', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטת רות רונן, ת׳׳ז 57825234, שופטת של בית המשפט המחוזי בתל אביב, לשמש שופטת נוער עד תום תקופת כהונתה באותה ערכאה. ח' באב התשס׳׳ו(2 באוגוסט 2006) (חמ 3-686) אהרן ברק _    נשיא בית ...

 8. גיליון 5471 עמוד 2 מתאריך 20/12/2005

  ... לבית המשפט המחוזי בתל אביב: השופטת רות שרון לבהר השופטת יהודית שבח לבית המשפט המחוזי בירושלים: השופט נועם סולברג השופט יורם נועם לבית המשפט המחוזי בבאר שבע: השופט אברהם יעקב השופטת צילה צפת עו׳׳ד יורם צלקובניק י ק”ת התשמ”ד, עמ' 2370. ילקוט הפרסומים 5471, י”ט בכסלו התשס׳׳ו, 20.12.2005 912 ...

 9. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... השופטת דליה גנות    השופט יהושע גייפמן השופטת רות שרון לבהר    השופט מאיר יפרח השופט גרשון גרמן    השופט גלעד נויטל השופטת חיותה כוחן    השופטת צילה צפת השופטת שושנה אלמגור    השופט שאול שוחט השופט דוד שמאי גלדשטיין השופט יצחק יצחק השופטת זיוה הרמן הדסי    השופטת יהודית שבח ...