"רחל קרלינסקי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6858 עמוד 3 מתאריך 17/08/2014

  ... השופטת אושרי פרוסט השופטת דורית קוברסקי השופטת רחל קרלינסקי השופטת איריס רבינוביץ-ברון השופטת ריקי שמולביץ השופטת עירית טובה הוד השופטת ניצה מימון-שעשוע השופטת גלית ציגלר השופט חננאל שרעבי בחירת שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון (1) הרשם גלעד לובינסקי לבתי משפט השלום )נוער( מחוז ...

 2. גיליון 6638 עמוד 2 מתאריך 31/07/2013

  ... השופטת רחל קרלינסקי השופטת איריס רבינוביץ-ברון השופטת חנה שניצר-זאגא לבית המשפט המחוזי חיפה )2( השופטת רונית בש השופטת עירית טובה הוד השופטת ניצה מימון-שעשוע השופטת דנה מרשק-מרו השופטת איריס סורוקר השופטת ישראלה קראי-גירון גרינבוים השופטת תמר שרון-נתנאל לבית המשפט המחוזי באר שבע )2 ...

 3. גיליון 6483 עמוד 2 מתאריך 18/10/2012

  ... השופטת אירית מני-גור השופטת אסתר נחליאלי חיאט השופטת איריס סורוקר השופטת רונית פינצ'וק אלט השופטת חנה פלינר השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל קינר השופטת רחל קרלינסקי השופטת ריקי שמולביץ שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון (1) הרשם גיא שני לבתי משפט השלום מחוז תל אביב או מרכז (2-1 ...

 4. גיליון 6399 עמוד 2 מתאריך 02/04/2012

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-984י', ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רחל קרלינסקי, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום כ׳׳ו באדר התשע׳׳ב (20 במרס 2012). י׳׳ח באדר ...