"רם וינוגרד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6365 עמוד 2 מתאריך 23/01/2012

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-י97י', ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים המופיעים מטה, שופטים של בית המשפט המחוזי בירושלים, לשמש כשופטי נוער עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה: השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, ת׳׳ז 55041677; השופט רם וינוגרד, ת׳׳ז 69577419 ...

 2. גיליון 6348 עמוד 3 מתאריך 27/12/2011

  ... השופט רם וינוגרד - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי ירושלים; עורכת הדין מעיין בן-ארי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב; עורך הדין קובי שקד - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב; הרשם עידו כפכפי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז הדרום ...

 3. גיליון 6311 עמוד 2 מתאריך 25/10/2011

  ... השופט נסר אבו-טהה השופט אחמד אבו פריחה השופטת דרורה בית-אור השופט אריאל חזק השופט ירון לוי השופטת ריקי שמולביץ לבית המשפט המחוזי ירושלים (2) השופט משה בר-עם השופט רם וינוגרד השופט אברהם טננבוים השופט זכריה ימיני השופטת רבקה פרידמן-פלדמן השופט ראובן שמיע לבתי משפט השלום מחוז תל-אביב )2 ...

 4. גיליון 6167 עמוד 2 מתאריך 02/12/2010

  ... השופט ארנון דראל השופט רם וינוגרד תוקף המינוי לשלוש שנים. א' בכסלו התשע׳׳א )8 בנובמבר 2010) )חמ 3-323) יעקב נאמן שר המשפטים מינוי יושבי ראש ועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום), התשי”י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 ...

 5. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... השופט רם וינוגרד,    השופט אברהם טננבוים, השופט כרמי מוסק,    השופט דוד מינץ, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, השופט ראובן שמיע. לבתי משפט השלום מחוז תל הרשמת גלית אוסי-שרעבי, עו׳׳ד פנינה בן-יוסף, עו׳׳ד סיגל דומיניץ-סומך, עו״ד רנה הירש (בסקר), עו״ד יעל טויסטר ישראלי הרשם משה כהן, עו״ד ...