"שאול שוחט" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6692 עמוד 14 מתאריך 13/11/2013

  ... בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' רופין 12, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שאול שוחט, מפרק בני מלכימן (98) פרוייקטים בע׳׳מ (ח״פ 51-267086-0) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6671 עמוד 30 מתאריך 09/10/2013

  ... 072773237, מרח' רופין 12, כפר סבא, למפרק החברה. שאול שוחט, מפרק נרלינק בע״מ (ח״פ 51-330796-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום ...

 3. גיליון 6342 עמוד 44 מתאריך 15/12/2011

  ... תתכנס ביום 7.2.2012 בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' בגין 5/3, יהוד 56478, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. צביקה גרוס, מפרק שאול שוחט, מפרק ילקוט הפרסומים 6342, י״ט בכסלו התשע״ב, 15.12.2011 1344 ...

 4. גיליון 6319 עמוד 51 מתאריך 14/11/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. שאול שוחט, מפרק לביא הנדסת אויר בע״מ (ח״פ 51-210926-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 5. גיליון 5689 עמוד 2 מתאריך 05/07/2007

  ... שאול שוחט, שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, ת׳׳ז 53515011 רבקה למלשטרייך-לטר, שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, ת”ז 52602893 צילה קינן, שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, ת׳׳ז 622837 עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה. מנחם רניאל, שופט בפועל של בית המשפט המחוזי בחיפה, ת׳׳ז 53412094 עד יום כ׳׳ז ...

 6. גיליון 5683 עמוד 39 מתאריך 24/06/2007

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 8.8.2007, בשעה 10.00, אצל המפרק, שאול שוחט, רח' רופין 12, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ...

 7. גיליון 5676 עמוד 54 מתאריך 05/06/2007

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.4.2007, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול שוחט, ת׳׳ז 072773237, מרח' רופין 12, כפר סבא, למפרק החברה. שאול שוחט, מפרק הבוסתן הפרסי בע׳׳מ ...

 8. גיליון 5659 עמוד 2 מתאריך 06/05/2007

  ... השופט שאול שוחט - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופטת מיכל אגמון-גונן - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופטת אסתר דודקביץ - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב. עו׳׳ד יסכה רוטנברג - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב. עו׳׳ד עדו ...

 9. גיליון 5626 עמוד 2 מתאריך 06/02/2007

  ... השופטת דפנה אבניאלי השופטת דליה גנות השופט יהושע גייפמן השופט מאיר יפרח השופט גלעד נויטל השופטת שושנה אלמגור השופטת חיותה כוחן השופט אילן שילה השופט שאול שוחט לבית המשפט המחוזי ירושלים(2): השופטת גילה שטייניץ כנפי השופטת מיכל אגמון-גונן השופט רפאל כרמל    השופט אריה רומנוב השופט משה ...

 10. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... השופטת דליה גנות    השופט יהושע גייפמן השופטת רות שרון לבהר    השופט מאיר יפרח השופט גרשון גרמן    השופט גלעד נויטל השופטת חיותה כוחן    השופטת צילה צפת השופטת שושנה אלמגור    השופט שאול שוחט השופט דוד שמאי גלדשטיין השופט יצחק יצחק השופטת זיוה הרמן הדסי    השופטת יהודית שבח ...