"שבתי לוי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6803 עמוד 8 מתאריך 14/05/2014

  ... משמר השרון, אלישיב, בית הלוי, הדר עם, ידידיה, כפר חיים, כפר מונש, אביחיל, אבן יהודה, אחיטוב, אמץ, בארותיים, בורגתה, בית חרות, בית ינאי, בית יצחק, בית אהרון, גאולים, גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, חדרה, חוגלה, חיבת ציון, חניאל, חרב לאת, יד חנה, כפר הרא׳׳ה, כפר ויתקין, מגל, נורדיה, נתניה ...

 2. גיליון 6766 עמוד 4 מתאריך 06/03/2014

 3. גיליון 6653 עמוד 19 מתאריך 29/08/2013

  ... בית הלוי בברהם בללא 2000 23-2-71 קנגברי מאיר m 73-1-72 בנר אסתר m 73-1-13 גבאי דוד m73499 בהן יצחק m 73---76 אלמלח בתיה 1/119318 דימר מריםמ 0 H 79-150 קוזין רייסה ^ 79--5-- אלקרט רחה ...

 4. גיליון 6640 עמוד 6 מתאריך 06/08/2013

  ... לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ג' באב התשע׳׳ג (10 ביולי 2013), בתיק בד׳׳מ 256/2010, החליט להטיל על עורך הדין אברהם בית הלוי, רישיון מס' 7862, עונש של ...

 5. גיליון 6620 עמוד 7 מתאריך 02/07/2013

  ... לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, כי בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו ביום ד בתמוז התשע״ג (12 ביוני 2013), בתיק עמל״ע 24122-10-12, החליט על עיכוב ביצוע עונש ההשעיה שהוטל על אברהם בית הלוי, רישיון מס' 7862, עד להחלטה אחרת של ...

 6. גיליון 6590 עמוד 6 מתאריך 12/05/2013

  ... בית הלוי, רישיון מס' 7862, ולהטיל עליו עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים וחצי. תוקף ההשעיה מיום י״ג בניסן התשע״ג (24 במרס 2013) עד יום ב' בחשוון התשע״ד (6 באוקטובר 2013). ד' באייר התשע״ג (14 באפריל 2013) (חמ 3-94) איתן ש' ארז _    סגן ראש לשכת עורכי הדין ...

 7. גיליון 6561 עמוד 110 מתאריך 07/03/2013

  ... 35115 משק 226/0,בית הלוי 13166079 ויינשטיין ג'ני 09:30 27/06/13 25/12/12 53264-10-12 34439 הדקל 129/0,אלישמע 34125930 וקשי יפית 12:00 06/06/13 04/12/12 36265-10-12 34534 טירה 0/0,טירה 43189794 חאסקיה מאדי ...

 8. גיליון 6554 עמוד 59 מתאריך 27/02/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.10.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור קרייצר, ת׳׳ז 58840729, משק 108, מושב בית הלוי, טל' 054-4217807, למפרק החברה. כל נושה שיש לו ...

 9. גיליון 6520 עמוד 5 מתאריך 30/12/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68, 69 ו-72 לחוק לשכת לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, כי בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ביום י״ב בחשוון התשע״ג (28 באוקטובר 2012), בתיק עמל״ע 24122-10-12, החליט על עיכוב ביצוע עונש ההשעיה שהוטל על עורך הדין אברהם בית הלוי, ת"ז 7679368, רישיון ...

 10. גיליון 6496 עמוד 6 מתאריך 14/11/2012

  ... לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ״ח באב התשע״ב (16 באוגוסט 2012), בתיק בד״א 030/2012, החליט להטיל על עורך הדין אברהם בית הלוי, ת"ז 7679368, רישיון מס' 7862, עונש של ...