"שושנה ברגר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6113 עמוד 3 מתאריך 29/07/2010

    ... אני ממנה את השופטת שושנה ברגר, ת׳׳ז 057921075, לסגנית נשיא לענייני משפחה של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז חיפה, החל ביום י׳׳ט בתמוז התש׳׳ע (1 ביולי 2010). ד' בסיוון התש׳׳ע (17 במאי 2010) (חמ 3-2666) יעקב נאמן שר המשפטים מינוי שופטת לכהונה בפועל ...

  2. גיליון 6050 עמוד 2 מתאריך 19/01/2010

    ... אספרנצה אלון שושנה ברגר בן ציון ברגר אהרון ח' ורבנר אייל דורון יפעת מישורי אלה מירז מרינה לוי אבישי רובס ניצן סילמן ערן נוה הדס גולדקורן אליעזר שחורי מוחמד מסארווה משה גינות חננאל שרעבי ...

  3. גיליון 6033 עמוד 3 מתאריך 15/12/2009

    ... מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב)(1) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ׳׳ט-1969י, אני ממנה את השופטת שושנה ברגר, ת׳׳ז 57920175, ליושבת ראש ועדת הערר במחוז חיפה. תוקף המינוי לשלוש שנים. ו' בכסלו התש׳׳ע (23 בנובמבר 2009) (חמ 3-228 ...