"שירה גוטמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6841 עמוד 8 מתאריך 20/07/2014

  ... 10.00, במשרד המפרקת, רח' חטיבת גולני 9, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שירה גוטמן, עו״ד, מפרקת גרינר יבוא ושיווק בע׳׳מ (ח״פ 51-438235-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6665 עמוד 15 מתאריך 01/10/2013

  ... בשעה 12.00, במשרד המפרקת, רח' חטיבת גולני 9, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שירה גוטמן, עו״ד, מפרקת שוקר בניה וסלילה בע״מ (ח״פ 51-176176-9) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6505 עמוד 42 מתאריך 26/11/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 10 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. שירה גוטמן, עו״ד, מפרקת חופשי, נטל כהן, רודיטי בע״מ (ח״פ 51-406167-0) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321 ...

 4. גיליון 6390 עמוד 36 מתאריך 13/03/2012

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 10 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. שירה גוטמן, עו״ד, מפרקת ט' 44 בע״מ (ח״פ 51-312854-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות ...