"שירי גליקמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6396 עמוד 4 מתאריך 25/03/2012

    ... 8)    מירי גליק, רח' שי עגנון 6/25, אשקלון; (9)    משה ברכיה גליק, רח' העבודה 9/22, אשקלון; (10)    אורי אגמי, רח' דפנה 696, צור הדסה. ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי ראש רשות התאגידים ורשם המפלגות, במועד שיתואם מראש, לאחר תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות המפלגות (אגרות ...