"שירי היימן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6384 עמוד 2 מתאריך 27/02/2012

  ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים: אוסילה אבו-אסעד נעמן אדריס הילה גורביץ שיינפלד שירי היימן יוסף טורס עמית רוזינס אליה נוס ג'מילה ג'בארין שושנה ליבוביץ ...

 2. גיליון 6322 עמוד 2 מתאריך 17/11/2011

  ... עורכת הדין שירי היימן, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; הרשם נעמן אדריס, לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז הצפון; עורכת הדין מרים אילני, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז ירושלים; עורכת הדין אילנית אימבר, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) במחוז הצפון; עורכת ...

 3. גיליון 6288 עמוד 2 מתאריך 31/08/2011

  ... 1    ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393. העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011(: שירי היימן אלון גביזון ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011( )חמ 3-2666( יעקב נאמן שר המשפטים מינוי שופטי נוער ...

 4. גיליון 6272 עמוד 3 מתאריך 28/07/2011

  ... עורך הדין בסאם קנדלפת, נבחר לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה מחוז צפון; עורכת הדין איילת הוך-טל, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז חיפה; עורכת הדין שירי היימן, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז חיפה; הרשמת גלית אוסי-שרעבי, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז תל אביב ...

 5. גיליון 6240 עמוד 2 מתאריך 24/05/2011

  ... עו״ד הילה גורביץ-שינפלד הרשמת סיגלית גץ-אופיר עו״ד נצר סמארה עו״ד מרואן טאהא עו״ד הילה גורביץ-שינפלד עו״ד עדי הדר עו״ד יוסי טורס עו״ד ניר מישורי לב-טוב עו״ד מוחמד עלי עו״ד דוד קרטיס עו״ד עמי שוחט מחוז חיפה (1) עו״ד שירי היימן הרשמת דנה עופר ילקוט הפרסומים 6240, כ' באייר התשע״א ...