"שירי לוי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6806 עמוד 2 מתאריך 20/05/2014

  ... איגוד העובדים הסוציאליים אורלי אורן, נציגת הארגון הארצי של המרפאים בעיסוק מירי לויה, נציגת הסתדרות האחים והאחיות נציגי ארגונים המייצגים את נכי הנפש דייוויד הריס, נציג עמותת לשמה פרסיאדה אדירי, נציגת עמותת לשמה נציגי ארגונים המייצגים את משפחות נכי הנפש סילביה מדניקוב רבקה ליבר ...

 2. גיליון 6422 עמוד 23 מתאריך 29/05/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 19.7.2012 בשעה 15.00, ברח' הגפן 92, נווה ימין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שירה לוי ...

 3. גיליון 6365 עמוד 3 מתאריך 23/01/2012

  ... 027728096 מירי לוי חיפה והצפון 022701684 רונן אברמוב חיפה והצפון 056651300 אברהם יחזקאלי תל אביב והמרכז 053261087 ישעיהו אברהם (ד) לעניין סימן א' בפרק השני, פרק שלישי וסעיפים 57א עד 60 לפקודה, ובתקנות לעניין חלק א', תקנה 54 ...

 4. גיליון 6294 עמוד 52 מתאריך 15/09/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שירה לוי, עו״ד, מפרקת (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום ...