"שירלי רנר (צביאלי)" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6859 עמוד 2 מתאריך 19/08/2014

    ... שמואל בורנשטיין יחזקאל קינר שירלי רנר (צביאלי) אמיר טובי תמר נאות-פרי רונית בש אורית וינשטיין חנה פלינר הרי קירש ארנה לוי איריס לושי-עבודי שלומית יעקובוביץ' ז' באב התשע׳׳ד (3 באוגוסט 4ו20) (חמ 3-686-הו) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון ' ס״ח ההשל׳׳א, עמ' 34ו; התשס״ח ...

  2. גיליון 6853 עמוד 2 מתאריך 07/08/2014

    ... השופטת שירלי רנר (צביאלי) - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים; השופטת רונית בש - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה; עורכת הדין אורית וינשטיין - לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה; עורך הדין נמרוד אשכול - לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו; הרשם משה הולצמן ...

  3. גיליון 6788 עמוד 2 מתאריך 10/04/2014

    ... עו׳׳ד חנה אופק גנדלר    עו׳׳ד דנה בריסקמן גומלנסקי    השופט דניאל טפרברג השופטת ענת זינגר    השופטת עירית כהן    השופט אלכסנדר רון השופטת שירלי רנר (צביאלי) בחירת שופטי תעבורה לכהונת שופטי שלום השופטת כוכבה איילת גרבי השופטת איילת דגן השופט יחיאל ליפשיץ השופטת איריס סורוקר ...