"שי אטיאס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6822 עמוד 28 מתאריך 22/06/2014

  ... פר׳׳ק 3143-01-14 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת מ.י. סושי בר בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-421732-2, והמבקשים: 1. שי אטיאס. 2. יואב נגלר. 3. שי וייס. 4. דודי שינא. 5. נעמה שאולוב. 6. סאטו יושיהיסה. 7. לוסיאנו סבלסקי. 8. ABRAHA KESETE, דרכון אריתראי 9 .UNA06083. אמילי אגמי. 10 ...

 2. גיליון 6793 עמוד 38 מתאריך 29/04/2014

  ... מירית כנרי, עו״ד מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה רשות התאגידים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו פר׳׳ק 3143-01-14 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת מ.י. סושי בר בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-421732-2, והמבקשים: שי אטיאס ואח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אורן יוגב, מרח' לאונרדו דה וינצ׳י 19 ...

 3. גיליון 6559 עמוד 4 מתאריך 07/03/2013

  ... אג'וואד חירבאווי 40745374 באהא טאפש 40762551 שי אטיאס 304247611 פליקס רבינוביץ 39633409 סיוון חליבה 28842540 אדי דאוד ד' באדר התשע׳׳ג (14 בפברואר 2013) (חמ 3-150-ה3) שלום שמחון שר התעשייה המסחר והתעסוקה ...

 4. גיליון 6539 עמוד 4 מתאריך 29/01/2013

  ... 040762551 שי אטיאס 304257611 פליקס רבינוביץ 039633409 סיוון חליבה 028842540 אדי דאוד כ״ט בתשרי התשע״ג (15 באוקטובר 2012) (חמ 3-150-ה1) שלום שמחון שר התעשייה המסחר והתעסוקה מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ״ו-1966 ...