"שלהבת קמיר-וייס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5490 עמוד 2 מתאריך 05/02/2006

    ... ג'ני טנוס וויליאם חאמד שלהבת קמיר-וייס הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו ו, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את ניצה שרון, ת״ז 8780וו006, שופטת של בית ...

  2. גיליון 5490 עמוד 5 מתאריך 05/02/2006

    ... שלהבת קמיר וייס, שופטת בית משפט שלום, ת׳׳ז 27924349 ערן קוטון, שופט בית משפט שלום, ת׳׳ז 58291592 ט׳׳ו בטבת התשס׳׳ו(15 בינואר 2006) (חמ 3-686) אהרן ברק _    נשיא בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 ...

  3. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

    ... הרשמת מירה דהן הרשמת רות וקסמן הרשמת מגי כהן עו״ד יהודית לייבה עו״ד חגית תירוש עו״ד שרון הל-גלעד שרף עו״ד עדנה נוימן הרשם רפי ארניה הרשמת שלהבת קמיר-וייס עו״ד רחמים גדי עו״ד מיכל גל עו״ד רות מזרחי עו״ד טובה פרי עו״ד שמואל בורנשטיין עו״ד אילן בן-דור ם (1) עו״ד אלון אינפלד עו״ד שרון לארי ...