"שלומית יעקובוביץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6859 עמוד 2 מתאריך 19/08/2014

  ... איריס לושי-עבודי שלומית יעקובוביץ' ז' באב התשע׳׳ד (3 באוגוסט 4ו20) (חמ 3-686-הו) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון ' ס״ח ההשל׳׳א, עמ' 34ו; התשס״ח, עמ' 688. מינוי שופטת נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-ו97ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה ...

 2. גיליון 6826 עמוד 2 מתאריך 26/06/2014

  ... מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10^)3( ו-10)ב( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984/ ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שלומית יעקובוביץ, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי תל ...

 3. גיליון 6638 עמוד 2 מתאריך 31/07/2013

  ... השופטת תמר אברהמי השופטת ניצנה בן דוד גרדוס השופטת נעה גרוסמן השופטת חדוה וינבאום וולצקי השופט דור ון חסדאי השופטת שלומית יעקובוביץ השופט ירון לוי השופטת ניצה מימון-שעשוע השופטת דנה מרשק מרום השופטת ריבה ניב השופטת דבורה עטר השופטת רונית פינצ׳וק אלט השופטת חנה פלינר השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל ...

 4. גיליון 6483 עמוד 2 מתאריך 18/10/2012

  ... השופטת בלהה טולקובסקי השופטת שלומית יעקובוביץ השופטת אביגיל כהן השופט ירון לוי השופטת ניצה מימון שעשוע השופטת דנה מרשק מרום השופטת ריבה ניב השופטת רחל-בת ערקובי השופט מרדכי פלד השופטת אושרי פרוסט השופטת דורית קוברסקי השופט מנחם קליין השופטת דניאלה שריזלי השופטת חנה שניצר-זאגא 1 ס׳׳ח ...

 5. גיליון 6415 עמוד 2 מתאריך 15/05/2012

  ... השופטת תמר אברהמי השופט דניאל בארי השופט מרדכי בן-חיים עו״ד שלומית ברנע פרגו השופטת חדוה וינבאום וולצקי השופטת בלהה טולקובסקי השופטת שלומית יעקובוביץ השופטת אביגיל כהן השופט ירון לוי השופטת ניצה מימון שעשוע השופטת ריבה ניב השופטת רחל-בת ערקובי השופט מרדכי פלד השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל קינר ...

 6. גיליון 6240 עמוד 2 מתאריך 24/05/2011

  ... לבית המשפט המחוזי תל-אביב השופטת ת מר אברהמי השופט דניאל בארי השופט אלי בכר השופט חגי ברנר השופטת נעה גרוסמן השופטת חדוה וינבאום וולצקי השופטת שלומית יעקובוביץ השופט יצחק יצחק השופטת ארנה לוי השופט שמואל לנדמן השופטת אסתר נחליאלי חיאט השופטת ה דס עובדיה י ק״ת התשמ״ד, עמ' 2870; (1 ...

 7. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... 3) המרכז (1) השופטת שושנה אלמגור השופט חנן אפרתי, השופטת נאוה בכור, עו׳׳ד שלומית ברנע-פרגו, השופט יחזקאל הראל, השופטת שלומית יעקובוביץ, השופט יצחק יצחק, השופט ירון לוי, השופטת דנה מרשק-מרום, השופטת הדס עובדיה, השופטת ורדה פלאוט, השופטת אושרי פרוסט-פרנקל, השופטת דורית קוברסקי, השופט מנחם קליין ...

 8. גיליון 6087 עמוד 2 מתאריך 16/05/2010

  ... לבית הדין האזורי לעבודה ירושלים (1) הרשמת רחל בר”ג הירשברג עו”ד אסנת רובוביץ עו”ד נעה בן שבת )וגנר( לבית המשפט המחוזי תל אביב (1) השופטת שלומית יעקובוביץ 2936 ק”ת התשמ”ד, עמ' 2870; התשנ”ז, עמ' 342; התשס”ז, עמ' 882. ילקוט הפרסומים 6087, ג' בסיוון התש׳׳ע, 16.5.2010 ...

 9. גיליון 5780 עמוד 2 מתאריך 26/02/2008

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (הגמולים ושיקום), ההש״י-1950י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בהי דין מינהליים, ההשנ״ב-21992, ובהסכמה נשיאה ביה המשפט העליון, אני ממנה אה שלומית יעקובוביץ', ה״ז 58382284, שופטה ביה משפט שלום, ליושבה ראש מוהב נוספה בוועדות ערעור לפי החוק האמור ...

 10. גיליון 5780 עמוד 3 מתאריך 26/02/2008

  ... יהודה פרגו, ת׳׳ז 3554318 אהרן דוד גולדס, ת׳׳ז 50364777 שלומית יעקובוביץ, ת׳׳ז 58382284. ה' באדר א' התשס׳׳ח (11 בפברואר 2008) (חמ 323—3) דניאל פרידמן _    שר המשפטים 1    ס״ח התשי״ט, עמ' 276; התש״ן, עמ' 20. 2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90. מינוי יושבת ראש מותב נוספת לוועדות ערעור ...